rectificatie NIW artikel 8 april

In het Nieuw Israelitisch Weekblad van 8 april laatstleden heb ik mij ongelukkig en onjuist uitgelaten over de rol van Bioscoop Het Ketelhuis en Filmhuis Den Haag. Dat zij thans tot het inzicht zouden zijn gekomen dat zij in 2014 ‘’te snel gereageerd’’ hebben op ontwikkelingen in Israël, is volstrekt bezijden de waarheid. Zij plaatsten met recht kanttekeningen bij de verontrustende ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Beide filmtheaters hebben ons vervolgens bijgestaan in het nader profileren van FilmisReal als een politiek en religieus volstrekt onafhankelijk festival dat een zo veelzijdig mogelijk palet presenteert van kritisch-filmische visies op actuele kwesties in en rond Israël. Daartoe behoren nadrukkelijk ook het kritische geluid van Palestijnse filmmakers en dat van vele andere groeperingen.

Lievnath Faber, artistiek directeur Filmisreal